Informații legale

Informații legale

1. Prezentarea site-ului.

Conform articolului 6 din legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, utilizatorii site-ului https://bjnc.org/ sunt informați cu privire la identitatea diferitelor părți interesate ca parte a implementării și monitorizării sale:

2. Condiții generale de utilizare a site-ului și a serviciilor oferite.

Utilizarea site-ului https://bjnc.org/ implică acceptarea deplină a condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Aceste condiții de utilizare pot fi modificate sau completate în orice moment, utilizatorii site-ului https://bjnc.org/ sunt, prin urmare, invitați să le consulte în mod regulat.

Acest site este în mod normal accesibil utilizatorilor în orice moment. Cu toate acestea, o întrerupere datorată întreținerii tehnice poate fi decisă de către, care se va strădui apoi să comunice utilizatorilor în prealabil datele și orele intervenției.

Site-ul https://bjnc.org/ este actualizat în mod regulat de. De asemenea, notificările legale pot fi modificate oricând: ele sunt totuși obligatorii pentru utilizator, care este invitat să se refere la ele cât mai des posibil pentru a le face cunoștință.

3. Descrierea serviciilor furnizate.

Scopul site-ului https://bjnc.org/ este de a furniza informații despre toate activitățile companiei.

https://bjnc.org/ se străduiește să furnizeze site-ului https://bjnc.org/ informații cât mai precise. Cu toate acestea, nu poate fi tras la răspundere pentru omisiuni, inexactități și deficiențe ale actualizării, fie de la sine, fie de către terții parteneri care îi furnizează aceste informații.

Toate informațiile indicate pe site-ul https://bjnc.org/ sunt date ca indicație și este probabil să evolueze. În plus, informațiile de pe site-ul https://bjnc.org/ nu sunt exhaustive. Acestea sunt date sub rezerva modificărilor făcute de când au fost puse online.

4. Limitări contractuale privind datele tehnice.

Site-ul folosește tehnologia JavaScript.

Site-ul web nu poate fi considerat responsabil pentru daunele materiale legate de utilizarea site-ului. În plus, utilizatorul site-ului este de acord să acceseze site-ul folosind echipamente recente, care nu conțin viruși și cu un browser actualizat de ultimă generație

5. Proprietate intelectuală și contrafaceri.

https://bjnc.org/ deține drepturile de proprietate intelectuală sau deține drepturile de a utiliza toate elementele accesibile pe site, în special textele, imaginile, grafica, sigla, pictogramele, sunetele, software-ul.

Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare a tuturor sau a unei părți a elementelor site-ului, indiferent de mijloacele sau procesul utilizat, este interzisă fără autorizarea prealabilă scrisă a:.

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele pe care le conține va fi considerată ca constituind o încălcare și urmărită în conformitate cu prevederile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul de proprietate intelectuală.

6. Limitări de răspundere.

https://bjnc.org/ nu poate fi tras la răspundere pentru orice daune directe sau indirecte cauzate echipamentului utilizatorului la accesarea site-ului https://bjnc.org/ și care rezultă fie din utilizarea echipamentelor care nu îndeplinesc specificațiile indicate la punctul 4 sau apariția unei erori sau a unei incompatibilități. https://bjnc.org/ nu poate fi, de asemenea, tras la răspundere pentru daunele indirecte (cum ar fi, de exemplu, pierderea pieței sau pierderea unei șanse) rezultate din utilizarea site-ului https://bjnc.org/. Spațiile interactive (posibilitatea de a pune întrebări în zona de contact) sunt disponibile utilizatorilor. își rezervă dreptul de a elimina, fără o notificare prealabilă, orice conținut postat în acest spațiu care ar încălca legea aplicabilă în Franța, în special dispozițiile referitoare la protecția datelor. După caz, își rezervă dreptul de a pune sub semnul întrebării răspunderea civilă și / sau penală a utilizatorului, în special în cazul unui mesaj rasist, abuziv, defăimător sau pornografic, indiferent de suportul utilizat (text, fotografie…).

7. Gestionarea datelor cu caracter personal.

În Franța, datele cu caracter personal sunt protejate în special de legea nr. 78-87 din 6 ianuarie 1978, legea nr. 2004-801 din 6 august 2004, articolul L. 226-13 din Codul penal și Directiva europeană a 24 octombrie 1995. Când utilizați site-ul {{url-du-site}}, pot fi colectate următoarele: adresa URL a linkurilor prin care utilizatorul a accesat site-ul https://bjnc.org/ , furnizorul de acces al utilizatorului, adresa de protocol Internet (IP) a utilizatorului. În orice caz, colectează informații personale referitoare la utilizator doar pentru nevoile anumitor servicii oferite de site {{url-du-site}}. Utilizatorul furnizează aceste informații cu deplină cunoaștere a faptelor, mai ales atunci când le introduce singur. Utilizatorul site-ului https://bjnc.org/ este apoi informat despre obligația sau nu de a furniza aceste informații. În conformitate cu prevederile articolelor 38 și următoarele din legea 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind prelucrarea datelor, fișiere și libertăți, orice utilizator are dreptul de acces, rectificare și opoziție la datele cu caracter personal. referitor la el, făcând cererea sa scrisă și semnată, însoțită de o copie a actului de identitate cu semnătura titularului documentului, specificând adresa la care trebuie trimis răspunsul. Nicio informație personală a utilizatorului site-ului https://bjnc.org/nu este publicată fără cunoștința utilizatorului, schimbată, transferată, atribuită sau vândută pe orice suport către terți. Doar asumarea răscumpărării și a drepturilor sale ar permite transmiterea unor astfel de informații către posibilul cumpărător care, la rândul său, ar fi obligat de aceeași obligație de a stoca și modifica datele cu privire la utilizatorul site-ului https://bjnc.org/contact/. Site-ul nu este declarat către CNIL deoarece nu colectează informații personale. . Bazele de date sunt protejate de prevederile legii din 1 iulie 1998 de transpunere a directivei 96/9 din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date.

8. Legături hipertext și cookie-uri.

Site-ul https://bjnc.org/ conține o serie de linkuri hipertext către alte site-uri, cu permisiunea de la. Cu toate acestea, nu are posibilitatea de a verifica conținutul site-urilor astfel vizitate și, prin urmare, nu își asumă nicio responsabilitate pentru acest fapt. Navigarea pe site-ul https://bjnc.org/ poate cauza instalarea cookie-urilor pe computerul utilizatorului. Un cookie este un fișier mic, care nu permite identificarea utilizatorului, dar care înregistrează informații legate de navigarea unui computer pe un site. Datele astfel obținute sunt destinate să faciliteze navigarea ulterioară pe site și sunt, de asemenea, destinate să permită diferite măsuri de participare. Refuzul de a instala un cookie poate face imposibilă accesarea anumitor servicii. Utilizatorul își poate configura computerul după cum urmează, pentru a refuza instalarea cookie-urilor: În Internet Explorer: fila instrument (pictogramă în formă de roată dințată sus) / opțiuni internet. Faceți clic pe Confidențialitate și alegeți Blocați toate cookie-urile. Validați pe Ok. În Firefox: în partea de sus a ferestrei browserului, faceți clic pe butonul Firefox, apoi accesați fila Opțiuni. Faceți clic pe fila Confidențialitate. Configurați regulile de păstrare pentru: utilizați setări personalizate pentru istoric. În cele din urmă, debifați-l pentru a dezactiva cookie-urile. În Safari: Faceți clic în partea dreaptă sus a browserului pe pictograma meniului (simbolizat printr-un cog). Selectați Setări. Faceți clic pe Afișați setările avansate. În secțiunea „Confidențialitate”, faceți clic pe Setări de conținut. În secțiunea „Cookies”, puteți bloca cookie-urile. Sub Chrome: faceți clic în partea dreaptă sus a browserului pe pictograma meniului (simbolizat prin trei linii orizontale). Selectați Setări. Faceți clic pe Afișați setările avansate. În secțiunea „Confidențialitate”, faceți clic pe preferințe. În fila „Confidențialitate”, puteți bloca cookie-urile.

9. Legea aplicabilă și atribuirea jurisdicției

Orice dispută legată de utilizarea site-ului https://bjnc.org/ este supusă legii franceze. Competența exclusivă este atribuită instanțelor competente din Paris.

10. Principalele legi în cauză

Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978, modificată în special prin Legea nr. 2004-801 din 6 august 2004 privind computerele, fișierele și libertățile.

Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală.

11. Lexicon

Utilizator: Utilizator de internet care se conectează, utilizând site-ul menționat anterior.

Informații personale: „informații care permit, sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanelor fizice cărora li se aplică” (articolul 4 din Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978).